کارت بازرگانی

افرادی تمایل دارند به تجارت خارجی بپردازند برای این کار چه افراد حقیقی و چه حقوقی موظف به دریافت کارت بازرگانی می باشند. در حقیقت این کارت مجوزی است که به افراد به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به تجارت خارجی بپردازند. بهتر است بدانید اعتبار این کار یک سال می باشد که بعد از پایان اعتبار امکان تمدید وجود دارد.

جهت دریافت کارت بازرگانی می توانید با مشاورین ما در موسسه ثبت شرکت ایوبی تماس بگیرد !!!

اخذ کارت بازرگانی

نحوه صدور کارت بازرگانی

همان طور که در قسمت فوق اشاره کردیم افراد برای واردات و صادرات کار از کشور های دیگر به مجوز نیاز دارند که کارت بازرگانی نقش مجوز را دارد. خیلی از افراد تمایل به دریافت کارت بازرگانی دارند. برای دریافت این کارت باید از طریق وزارت بازرگانی اقدام کنید. باید توجه داشته باشید که اطلاعات کافی درباره این کارت داشته باشید زیرا در غیر این صورت ممکن است برای شما دردسر های زیادی ایجاد کند. برای مثال افرادی وجود دارند که با اجاره دادن کارت های بازرگانی شان به قاچاق کالا در کشور دامن زده اند و یا عده ای از صادرکنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با کارت بازرگانی دیگر افراد (که عمدتاً هم روستایی بوده‌اند) اقدام به واردات کالا می کنند.

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حداقل ۲۱ سال تمام.
برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای آقایان.
داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع.
داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری.
داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.
داشتن حساب جاری معتبر نزدیکی از بانک‌های عامل کشور.

ب) اشخاص حقیقی غیر ایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت.
داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدورکارت بازرگانی اشخاص حقوقی
اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد
اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکت‌ها
شما می توانید برای دریافت اظهارنامه و یا گواهی پلمپ به دفاتر پست و یا اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنید.

نحوه محاسبه مالیات کارت بازرگانی چگونه است؟

بهتر است بدانید فقط داشتن کارت بازرگانی شما را وادار به پرداخت مالیات نمی کند بلکه درامد ناشی از تعیین کننده مالیات قابل پرداخت می باشد. مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد به طوری که برای اشخاص حقیقی طبق نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و برای اشخاص حقوقی ۲۵% درآمد محاسبه و اخذ می‌گردد.

ماده ۱۳۰ : بدهی های گذشته موضوع مواد(۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) ماده (۵۹) , ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود )

ماده۱۳۱ : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :

– تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ۱۵%
– تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد۲۰%
– تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک‌صد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵% )
– تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد ۳۰%
– نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد ۳۵%

چند نکته در رابطه با دریافت کارت بازرگانی

فقط یک کارت بازرگانی برای هر واحد ملک می توان دریافت کرد.
کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی قادر به دریافت کارت بازرگانی نمی باشند.
هر فرد چه حقیقی و چه حقوقی فقط می تواند یک کارت بازرگانی دریافت کنند.
آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.
حتماً باید فرد متقاضی در همه مراحل پذیرش و تحویل کارت حضور داشته باشد.

چه شرایطی برای اشخاص حقیقی ایرانی برای دریافت کارت بازرگانی ضروری می باشد؟

۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
۳- اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.
۴- اصل کارت ملی و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
۵- سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
۶- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

۷- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و یک سری کپی از پشت روی آن
۸- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۹- اصل گواهی بانک مبنی بر تائید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(با مهر امضای رئیس شعبه)
۱۰- ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دو شاهد ذیل آن
۱۱- ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامی است.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند)
۱۲- ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تأییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

چه شرایطی برای افراد غیر ایرانی برای دریافت کارت بازرگانی ضروری می باشد؟

۱- دارای بودن پروانه کار و اقامت
۲- دارا بودن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به‌استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت
۳- عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. البته در مواردی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع کارت بازرگانی صادر می شود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.
۲-اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکت‌ها. ( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیک‌ترین دفتر پست و اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه بفرمائید).
-۳در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکت‌های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

-۴اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل.
-۵فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
-۶اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت .
-۷روزنامه رسمی تأسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.
-۸اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می‌باشد.)
-۹دو قطعه عکس ( جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
۱۰-اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ) ICTاز مراجع ذی‌ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند .

-۱۱اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۱سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
-۱۲داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام.
-۱۳اصل گواهی بانک مبنی بر تائید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمناً حساب‌های جاری شتاب مربوط به شهرستان‌ها در صورتی که روی فرم ( الف) تائید شده باشد قابل قبول است )
-۱۴ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی .
-۱۵اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳و ۷و ۱۱  ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می‌باشند.
-۱۶مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)
-۱۷کد اقتصادی جدید و یا ارائه تأییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت اشخاص حقيقي

-۱اصل فرم منشور عضويت امضاء شده توسط مديرعامل و يا رئيس هيات مديره .
-۲اصل كارت ملي مديرعامل )در صورت داشتن هر گونه تغييرات در مشخصات سجلي ارائه كپي شناسنامه از
تمامي صفحات الزامي ميباشد.(
-۳اسكن و بارگذاري عكس )تمام رخ ، ساده ، رنگي و با پشت زمينه سفيد .(
-۴اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان .
تبصره : متقاضياني كه سن آنان ۵۰سال تمام باشد از ارائه پايان خدمت معاف مي باشند .
-۵جواز تأسیس، پروانه بهره برداري و يا ساير مداركي كه فعال اقتصادي بودن متقاضيان را تائید مي نمايد.

چه مدارکی جهت تمدید کارت بازرگانی نیاز است؟

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

۱- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی (در صورت تغییر مدیرعامل این فرم نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی دارد)
۲- ارائه اصل کارت بازرگانی درزمان حضور در اتاق .
۳- اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد.)
۴- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج در کارت بازرگانی.
۵- اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۰۲، ۰۹،۰۱و کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده است .
۶- اصل مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه .
۷- دو قطعه عکس (جدید، تمام‌رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
۸- در صورت استیجاری بودن دفتر کار، ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده.
۹- روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت تاکنون .
۱۰- در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک :
الف- اصل کارت ملی مدیرعامل.
ب- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید.
ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۹سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۱۱- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)
۱۲- داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام.
۱۳- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است:
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
۱۴- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند ۸ ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.
۱۵- ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).
۱۶- درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دو سال گذشته باشد علاوه بر سایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :
الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج-اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
د- اصل کارت ملی مدیرعامل.
ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن ۱ماه بیشتر نگذشته باشد.
و- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم.)
ز- اصل گواهی بانک مبنی بر تائید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی( فقط روی فرم
الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمناً حساب‌های جاری شتاب مربوط به شهرستان‌ها در صورتی که روی فرم ( الف) تائید شده باشد قابل قبول است )

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقيقي

۱- فرم دال تكميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي.
۲- ارائه اصل كارت بازرگاني درزمان حضور در اتاق .
۳- اصل كارت ملي و در صورت داشتن هر گونه تغييرات در مشخصات سجلي اسكن و بارگذاري تصوير شناسنامه از تمامي صفحات الزامي می‌باشد.
۴- دو قطعه عكس جديد، تمام رخ ، ساده ، رنگي و با پشت زمينه سفيد
۵- اصل گواهي موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م مربوط به آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري به آدرس مندرج در کارت بازرگاني.
۷- اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده سالهاي ۹۲، ۹۱،۹۰و کلیه برگهاي قطعي و تشخيص ماليات مربوط به سالهايي كه كارت بازرگاني تمديد اما به اتاق ارائه نگرديده است .
۸- اصل مفاصا حساب بيمه تأمین اجتماعي براي واحدهاي توليدي و صادركنندگان پوست و روده
۹- در صورت استيجاري بودن دفتر كار، ارائه اصل اجاره نامه تمديد شده.
۱۰- در صورت تغيير محل علاوه بر ارائه يك برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركت ها، ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل الزامي است.
الف-اصل سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر كار آدرس اظهار نامه.
ب- اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار آدرس اظهار نامه
ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي كد رهگيري به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار آدرس اظهارنامه .
۱۱- اصل مدرك توليدي معتبر از يكي از وزارتخانه هاي توليدي براي واحدهاي توليدي (صنوف توليدي داراي پروانه كسب مشمول اين بند نميگردند)
۱۲- درصورتيكه از تاريخ انقضاي كارت بيش از دو سال گذشته باشد علاوه بر مدارك فوق ارائه مدارك ذيل نيز الزامي است :
الف – اصل گواهي عدم سوء پيشينه.
ب- اصل گواهي بانك مبني بر تائید حساب جاري و حسن اعتبار بانكي به نام متقاضي فقط روي فرم الف قابل قبول است ( با مهر امضاي رئيس شعبه. ) ضمناً حساب‌های جاري شتاب مربوط به شهرستان‌ها در صورتی که روي فرم الف تائید شده باشد قابل قبول است.
ج- اصل مدرك تحصيلي معتبر حداقل ديپلم متوسطه مدارك خارج از كشور پس از ارزشيابي توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذيرش مي باشد .

نحوه ابطال کارت بازرگانی

الف: ابطال اختیاری (انصراف)

چه اشخاص حقوقی و چه حقیقی در صورت نیاز می توانند با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و تحویل ان ها به اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان‌ها اقدام به درخواست ابطال کارت بازرگانی کنند.

ب: ابطال اجباری

اگر بعد از دور کارت بازرگانی وزارت بازرگانی متوجه نقص مدارک و یا عدم وجود برخی شرایط لازم برای دریافت کارت بازرگانی شود نسبت به ابطال کارت فرد مذکور اقدام می نماید. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرکی ایران اگر فردی که دارای کارت بازرگانی باشد قاچاق انجام دهد علاوه بر دیگر مجازات تعیین شده کارت بازرگانی فرد به طور دائم یا موقت باطل می گردد.