در گذشته اهمیت ثبت شرکت خیلی معنی نداشت و اکثر افراد متخصص فعالیت های خود را به صورت آزاد انجام می دادند. ولی امروزه به دلیل تخصصی شدن فعالیت ها در کشور انجام دادن فعالیت ها درقالب یک شرکت معتبر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. یعنی فعالیت های تجاری یک شرکت زمانی معتبر است که شرکت به ثبت رسیده باشد، چراکه ثبت یک شرکت تجاری باعث اعتماد مشتریان به شرکت می شود. بعد از ثبت شرکت ممکن است صاحبان شرکت یا موسسه بخواهند تغییراتی در آن ایجاد کنند این تغییرات می تواند شامل تغییر اساسنامه شرکت، تغییرآدرس شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر حق امضای شرکت یا هر گونه تغییردیگر باشد .

ثبت تغییرات شرکت

اعمال هرگونه تغییر در ثبت شرکت نیازمند برگزاری جلسه و تصمیم گیری مشارکتی توسط صاحبان شرکت است. بعد از تصمیم گیری نتیجه بایستی به صورت صورت جلسه تنظیم شده و به اداره ثبت شرکت ، گزارش شود تا تغییر مورد نظر در اداره محترم ثبت شود و به تمام افراد حقیقی و حقوقی اعلام شود. افراد حقیقی یا حقوقی می تواند بانک ها، روزنامه رسمی، روزنامه کثیر الانتشار، اداره مالیات و یا هر اداره ی دیگری باشد. لازم به ذکر است که صورت جلسه ی تنظیم شده بایستی خیلی دقیق و بدون هیچ گونه اشتباه و کم و کاست به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود. هر گونه اشتباه کوچک درصورت جلسه ی تنظیم شده ممکن است از طرف اداره ثبت شرکت رد شود یا اینکه تغییرات اشتباهی اعمال شود از این رو تنظیم صورت جلسه بایستی توسط افرادی انجام شود که به موضوع اشراف کامل دارند.

در صورتی که تغییر مورد نظر توسط اداره ثبت شرکت ها تایید شد، اطلاع رسانی به کلیه ی افراد حقیقی و حقوقی اعم از بانک ها و روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار انجام می شود.

برای ثبت تغییرات یک شرکت چه مراحلی نیاز است؟

تمامی شرکت ها بعد از ثبت نیاز به ایجاد تغییراتی در اساسنامه و یا تمامی موارد مربوط به شرکت دارند. می توان گفت تبت تغییرات شرکت برای هر شخص حقوقی الزامی می باشد. در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا جلسات هیات مدیره همه تغییرات و تصمیمات شرکت انجام می شود.

شما برای ثبت تغییرات شرکت خود باید یک صورت جلسه تنظیم کنید و تمامی اعضای شرکت باید ان را امضا کنند. برای ثبت کلیه تغییرات و تصمیمات در رابطه با شرکت باید به سایت http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه کنید. بعضی از شرکت ها با مجوز فعالیت می کنند برای ثبت تغییرات باید از نهاد های زیادی مجوز دریافت کنند و صورت‌جلسه تغییرات را هم که به تائید مجوز درآمده و همراه با اصل مدارک و مجوز در اختیار اداره ثبت شرکت قرار دهند. آگهی ثبت در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی می شود و این آگهی ثبت توسط اداره کل شرکت ها زمانی صادر می شود که صورت‌جلسه کامل باشد و کلیه اصول و قواعد قانونی رعایت شود و با پرونده ی اصلی مطابقت داشته باشد.

بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود

صورتجلسات تغییرات شرکت ها

همانگونه که در بالا نیز اشاره کردیم هرگونه تغییرات در ثبت شرکت ها بایستی در صورت جلسه ای تنظیم شده و به اداره ثبت شرکت ارسال شود . صورتجلسات تغییرات در در شرکت ها و موسسات غیر تجاری به انواع مختلفی دسته بندی می شود که عبارتند از :

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • صورتجلسه هیات مدیره
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکاء

صورتجلسات تغییرات اختیاری شامل چه مواردی است ؟

برخی از تغییرات شرکت ها ممکن است با اختیار صاحبان شرکت ها انجام شود که برای آن ها هم بایستی صورتجلسه ای تنظیم شود. صورتجلسات تغییرات اختیاری می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تاسیس شعبه ؛
 • تغییر نام شرکت ؛
 • تغییر موضوع شرکت ؛
 • تغییر آدرس شرکت ؛
 • ورود شریک جدید ؛
 • خروج شریک ؛
 • انحلال شرکت ؛
 • افزایش سرمایه شرکت ؛
 • کاهش سرمایه اجباری شرکت ؛
 • کاهش سرمایه اختیاری شرکت ؛
 • تبدیل سهام بی نام به سهام بانام ؛
 • کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره ؛
 • افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره ؛
 • تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام ؛
 • تغییر سال مالی شرکت ؛
 • نقل و انتقال سهام شرکت سهامی ؛
 • سهم الشرکه شرکت ؛
 • تغییر روزنامه کثیرالانتشار ؛
 • تعیین دارندگان حق امضاء ؛
 • پرداخت سرمایه تعهدی ؛

علاوه بر موارد ذکر شده ممکن است تغییرات اختیاری دیگری نیز اعمال شود که بستگی به صاحبان شرکت و شرایط دارد.

صورتجلسات تغییرات اجباری شامل چه مواردی است؟

برخی از تغییرات ثبت شرکت ها خارج از اختیار صاحبان شرکت ها است، این تغییرات اجباری بوده و بر طبق قانون تجارت و یا اساسنامه شرکت در مدت زمان تعیین شده اعمال شود. این تغییرات نیز در صورتجلسه ای تنظیم می شود. از جمله تغییرات اجباری شرکت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تغییر نماینده شخص حقوقی ؛-
 • تغییر یا انتخاب بازرسین شرکت ؛
 • انتخاب اعضاء هیات مدیره ؛
 • تعیین سمت اعضاء هیات مدیره ؛
 • تعیین وضعیت حق امضاء ؛
 • تصویب ترازنامه و صورت های مالی ؛

علاوه بر موارد ذکر شده تغییرات اجباری دیگری نیز وجود دارد. اگر شما می خواهید اطلاعات بیشتری در رابطه با تغییرات اجباری کسب کنید می توانید با موسسه تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید.

ثبت تغییرات شرکت چگونه انجام می شود؟

تغییرات شرکت ها در هر زمانی که مورد نیاز باشد، قابل انجام است. هر گونه تغییر نیازمند برگزاری جلسه و تنظیم صورتجلسه می باشد. از این رو صاحبان شرکت ها در رابطه با هر تصمیمی برای تغییر بایستی از منشی تقاضای برگزاری جلسه با اعضاء هیات مدیره را داشته باشند. صاحبان سرمایه بایستی در این جلسه حضور داشته باشند. نکته ی حائز اهمیت در رابطه با حد نصاب جلسه ی برگزار شده این است که در صورتی که جلسه با حضور تمامی سرمایه گزاران برگزار شود، یعنی جلسه رسمی است ولی در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود، احتیاج به تشرفات دعوت می باشد. در طی جلسه تصمیمات مورد نظر در رابطه با تغییرات به کلیه ی صاحبان سرمایه اعلام می شود و موضوع تغییرات در صورتجلسه ای کحع مورد تایید باشد، تنظیم می شود. و سپس صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود.

چه مدارکی برای تنظیم صورتجلسه تغییرات نیاز است؟

وجود یک سری از مدارک جهت تنظیم صورتجلسه تغییرات الزامی می باشد که عبارتند از :

 • مدارک هویتی صاحبان سرمایه اعم از شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده یا اصل آن جهت رویت الزامی است .
 • مدارک هویتی شرکت شامل اساسنامه ٬ اظهارنامه ٬ روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعمال شده در شرکت یا موسسه می باشد .
 • مدارک هویتی نماینده صاحبان سهام مورد نیاز است.
 • مدارک هویتی مدیر عامل و یا اعضاء هیات مدیره ای که خارج از صاحبان سرمایه می باشند، ضروری است.
 • برای انجام تغییرات، شرکت یا موسسه نباید هیچ گونه بدهی مالیاتی یا بدهی به روزنامه رسمی و کثیرالانتشار داشته باشد.
 • لیست آخرین سهامداران ، میزان سهام یا سهم الشرکه هر شخص حقیقی یا حقوقی بایستی مشخص شود.

برای ثبت تغییرات شرکت چه مدارکی لازم است؟

بر حسب صورتجلسه تنظیم شده مدارک زیر بایستی یه موسسه ذهن ناب ارائه شود :

 • در صورتی که تمام صاحبان سرمایه در جلسه حضور نداشته باشند، به درخواست موسسه ذهم ناب آگهی دعوت از صاحبان سرمایه در روزنامه کثیرالانتشار چاپ می شود.
 • موسسه ذهن ناب صورت جلسه ای را در سه نسخه تنظیم می کند که هر کدام از این ها بایستی توسط صاحبان سرمایه شرکت یا موسسه امضا شوند. یکی از این نسخه ها به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود، نسخه ی دیگر در بایگانی موسسه ذهن ناب بایگانی می شود و نسخه ی دیگر به شرکت مورد نظر ارسال می شود.
 • تنظیم موارد فوق توسط یک وکیل انجام می شود. ارائه امضا و مهر وکالتنامه وکیل ضروری است. وکیل می تواند نسبت به امضاء دفاتر و پرداخت حق الثبت موارد مورد درخواست موکل اقدام کند.

هزینه ثبت تغییرات شرکت

هزینه ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات غیر تجاری به موارد مختلفی از جمله نوع تغییرات بستگی دارد. همچنین هزینه ی ثبت تغییرات شرکت در یک شهر کوچک در مقایسه با استان ها و شهرهای بزرگ تر متفاوت است . از جمله هزینه ثبت تغییرات شرکت ها عبارتند از:

 • هزینه ی مربوط به حق الوکاله وکیل ( انتخاب وکیل اختیاری بوده و به تصمیم شرکت بستگی دارد.)
 • برای ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها ،حق الثبت صورتجلسه تغییرات بایستی پرداخت شود .که برای هر صورتجلسه به طور جداگانه حساب می شود.
 • ورود سیستمی کلیه صورتجلسات تنظیم شده توسط وکیل نیازمند پرداخت هزینه است.
 • هزینه ی مربوط به پست و پاکت های تغییرات شرکت برای ارسال به اداره ثبت شرکت.
 • هزینه برای اعلام چاپ در روزنامه رسمی بایستی پرداخت شود.
 • هزینه روزنامه کثیرالانتشار بنا به توافق طرفین بایستی پرداخت شود.
 • برای تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی بایستی هزینه پرداخت شود.
 • جهت تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی تازه ورود یافته هزینه ای اخذ خواهد شد.

بازه زمانی ثبت تغییرات شرکتها

ثبت تغییرات شرکت یا موسسات غیرتجاری در بازه زمانی ۷ الی ۲۰ روزه انجام می شود. و این مدت زمان هیچ ربطی به تعداد عضو و سهامدار، میزان سرمایه و سهم ندارد. این زمان برای تحویل و تکمیل اوراق به موسسه می باشد.

نکته ی قابل ذکر است این است که طی کردن موارد قانونی برای تشریفات دعوت صاحبان سرمایه ضروری است.

 به منظور ثبت تغییرات شرکت ها و تنظیم صورت جلسه مربوط به تغییرات نیازمند حضور یک یا چند کارشناس و دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه است . شرکت ما در این زمینه خدمات بهینه برای مشتریان ارائه کرده و مشاوره رایگان در اختیار مشتریان می گذارد.
اگرشما هم جزو اون دسته شرکت هایی هستید که نیازمند تغییرات هستند می توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و همچنین با پر کردن فرم ها و ارائه ی مدارک مورد نظر جهت تنظیم صورتجلسه تغییرات اقدام کنید.

برای دریافت اطلاعات دقیق در رابطه با هزینه تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات می توانید با موسسه ما تماس حاصل فرمایید.کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.

یک شرکت می تواند تغییرات و تصمیمات زیادی در رابطه با امور شرکت و اساسنامه انجام دهد که به برخی از آن ها در این بخش اشاره می کنیم

تغییر نام شرکت

بعضی از شرکت ها به هر دلیلی بعد از ثبت شرکت تصمیم به تغییر نام شرکت می کنند. در این صورت ابتدا باید تمامی نکات در رابطه با شرایط و قوانین انتخاب نام شرکت را رعایت کنند به طور مثال اسم انتخابی قبلاً توسط شرکت دیگری ثبت نشده باشد و یا اسم نباید تک سیلابی باشد. بعد از این بخش باید مراحل زیر را طی کنند:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم و تدوین صورت‌جلسه.
 • امضای صورت‌جلسه توسط کلیه ی اعضا.
 • ارائه مدارک کارشناسی مدیر عامل.
 • ارائه مدارک شرکت ( کپی آگهی تأسیس، روزنامه رسمی)
 • ارائه اسامی انتخابی با تعیین اولویت به اداره ثبت.

تغییر محل شرکت

مراحل تغییر محل شرکت با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد:

مراحل لازم برای تغییر محل در شرکت سهامی خاص:

 • آخرین روزنامه رسمی شرکت.
 • دو نسخه از صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضای هیأت رئیسه یا صورت‌جلسه هیأت مدیره.
 • اصل آگهی دعوت چنانچه مجمع با اکثریت اعضا تشکیل شود.

مراحل لازم برای تغییر محل در شرکت با مسئولیت محدود:

 • رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت.
 • ارائه مستندات مانند آگهی دعوت.

نقل و انتقال شرکت

 • حضور در جلسه و امضای صورت‌جلسه.
 • عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی.
 • عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود ( اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)
 • گواهی نقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی.
 • پرداخت مالیات ۴ درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام.

مراحل تغییرات موضوع شرکت ها نیز مانند تغییر نام ان ها بسته به نوع شرکت متفاوت می باشد.

مراحل تغییر موضوع در شرکت‌های سهامی:

 • ۲ نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضای هیأت رئیسه.
 • اصل آگهی دعوت شرکا در صورت تشکیل مجمع با اکثریت اعضا.
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت.

مراحل تغییر موضوع در شرکت‌های مسئولیت محدود:

 • صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 • رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت.
 • ارائه مستندات مانند آگهی دعوت.

انحلال شرکت

برخی از عوامل باعث ضعیف شدن شرکت و سپس انحلال آن می شود که ما در این بخش به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:

 • رأی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام.
 • به انجام رسانیدن موضوع شرکت که علت اصلی تشکیل شرکت بوده و یا غیرممکن بودن موضوع.
 • در صورت ورشکسته شدن و یا صدور حکم دادگاه.

بهتر است بدانید اگر قصد دارید به طور هم‌زمان تغییراتی متعدد از جمله تغییر نام  شرکت , تغییر موضوع شرکت ، تغییر آدرس شرکت و … انجام دهید باید برای هر یک به طور جداگانه صورت‌جلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنها بطور مجزا پذیرش بگیرد و اگر صورت‌جلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورت‌جلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورت‌جلسه نیز رد می شود.

در این مقاله به چند نمونه از تغییراتی که در شرکت ها ایجاد می شود اشاره کردیم و امیدواریم شما با خواندن این مقاله سطح آگاهی و اطلاعات خود را در رابطه با ایجاد تغییر در شرکت ها بالا ببرید تا دچار مشکل نشوید ولی به این نکته باید توجه کنید که برای چنین کار هایی شما نیاز به یک مشاور حقوقی و یا کارشناس خواهید داشت.