ثبت شرکت تضامنی

معمولا در قوانین تجاری جهت هر گونه کار و فعالیتی شرکت های متنوع و مختلفی وجود دارند . این شرکت ها هر کدام با توجه به نحوه وهدف تشکیل شان از احکام منحصر بفردی تبعیت می کنند .افرادی که اقدام به تشکیل شرکت می کنند باید تمام مسئولیت شرکت اعم از بدهی های آن را تقبل نمایند .

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی،از نوع شرکت های شخصی می باشد. برای تشکیل این شرکت به حداقل دو نفر نیاز داریم . افرادی که در تاسیس شرکت تضامنی شرکت می کنند باید مسئولیت تضامنی شرکت را نیز بپذیرند .پذیرش این مسئولیت بدین معنا می باشد ک در طول فعالی شرکت و در زمان تسویه چنانچه همگی سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی ها کفایت نکند ، شرکا باید این بدهی ها را تقبل نمایند و از سرمایه خود جهت تسویه بدهی ها اقدام کنند . به بیان دیگر شرکا در مقابل زیان شرکت تضامنی مسئول می باشند.

از زمان های قدیم شرکت هایی با قوانین شرکت های تضامنی وجود داشته است چون با توجه به منابع تاریخی پیشینه این نوع از شرکت ها به زمان های قدیم بازمی گردد .شاید بتوان گفت تاریخچه تاسیس این گونه از شرکت ها به قرون وسطی برمی گردد.

ثبت شرکت تضامنی

افرادی که اقدام به ثبت یک شرکت تضامنی می کنند باید توجه داشته باشند که شرکت با افراد غیر آشنا در چنین مواردی یک ریسک بزرگ محسوب می شود ،چرا که به دلیل مسئولیت نامحدود در شرکت تضامنی ،اگر شرکت به هر دلیلی دچار زیان و یا ورشکستگی شود باید بدون هیچ حرفی تمامی بدهی های شرکت را شرکا پرداخت نمایند .بنابرین افرادی که جرات انجام چنین ریسک هایی را ندارند بهتر است از ثبت شرکت تضامنی و یا شراکت در این شرکت ها اجتناب نمایند .

از دیگر مواردی که می توانند از ثبت شرکت تضامنی بهره ببرند مراکزی مانند صرافی ها می باشند . چون می خواهند اعتماد مشتری های خود را کسب نمایند .
افرادی که سرمایه اندکی برای ثبت شرکت دارند ،ثبت شرکت تعاونی گزینه مناسبی برای آنها می تواند باشد .

نام شرکت تضامنی

پس از تصمیم به ثبت شرکت تضامنی اولین اقدام انتخاب نام شرکت تضامنی می باشد .نام شرکت تضامن باید با توجه به مسئولیت شرکا انتخاب گردد . در انتخاب نام شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی “و حداقل نام یکی از شرکا آورده شود .در نام گذاری برخی از شرکت های تضامنی آوردن نام همه شرکا امکان پذیر نمی باشد در این مواقع باید پس از نام شرکائی که در اسمگذاری شرکت آورده شده است عبارت هایی مانند “و شرکا” یا ” و برداران” آورده شود . زمانی که در نامگذاری اسم شرکت از عبارت اسم شرکا آورده می شود باید توجه کرد که هر چه اسم شریکی معروف و مشهور و یا مورد اعتماد جامعه باشد ،اعتبار شرکت نیز بالا خواهد رفت به عبارتی دیگر نام شرکت در گرو اعتبار نام شرکا می باشد .

سرمایه ثبت شرکت تضامنی

در سرمایه ثبت شرکت تضامنی میزان سرمایه مهم نیست بلکه اعتبار شرکا محور اصلی می باشد .پس از تبت شرکت تضامنی سرمایه ای که به شرکت تزریق می شود هم از نوع سرمایه نقدی می تواند باشد و هم سرمایه غیر نقدی .هر یک از شرکا پس از ورود به شرکت باید با توجه به قرارداد فی مابین سهم خود از سرمایه شرکت را تزریق نمایند .حال برخی از شرکا ممکن است که سرمایه غیر نقدی به شرکت بیاورد که در این صورت باید معادل ریالی این سرمایه تعیین گردد .

مدیرعامل شرکت تضامنی

هئت مدیره باید یک شخص را به مدیر عاملی شرکت انتخاب نماید این شخص را می توان از داخل اعضای خود شرکت و یا از افراد بیرون شرکت انتخاب نمود . شخصی که به عنوان مدیرعامل شرکت تضامنی انتخاب می شود باید مسئولیت اداره شرکت را برعهده خواهد داشت .یکی از وظایفی که شخص مدیر عامل برعهده خواهد داشت تقسیم سود حاصل از فعالیت های شرکت در میان شرکا است . مدیر عامل در زمان تقسیم سود باید عادل باشد و به عنوان وکیل همه شرکا عمل نماید .

مدیر عامل یک شرکت تضامنی ممکن است از بین اعضای هیئت مدیره نیز انتخاب گردد اما تا به رای اکثریت موافق اعضای هیئت مدیره نرسد نمی تواند همزمان رئیس هیت مدیره نیز باشد . در زمان برکناری مدیر عامل شرکت تضامنی باید رای اکثریت اعضای هیئت مدیره باشد .این برکناری می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد اما به هر دلیل اگر برکناری وجه قانونی نداشته باشد ،این شخص می تواند ادعای دریافت خسارت از شرکت را داشته باشد . .

همانطور که گفته شد شخص مدیرعامل سود حاصله از فعالیت های شرکت تضامنی را مابین اعضا تقسیم می کند اما زمانی که شرکت دچار ضرر و زیان بزرگی شده باشد ،مدیر عامل دیگر نمی تواند سودی را تقسیم نماید.
در انجام فعالیت های اقتصادی مدیر عامل اختیار تام ندارد و باید کارهای انجام شده به تصویب هیئت مدیره شرکت نیز رسیده باشد .

شرکت نامه

شرکت نامه قراردادی قانونی است که مابین شرکای شرکت تنظیم می شود .این سند حاوی نام شرکت ،نام شرکا و آدرس آنها،موضوع شرکت ومدت زمان فعالیت شرکت ،می باشد .همچنین در این سند ذکر مواردی مانند آدرس رسمی وذکر میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی، نحوه تقسیم سود و زیان و نحوه فسخ شرکت نیز ضرورت دارد.

تعهدات شرکا در قبال طلبکاران شخصی

شرکت تضامنی و شرکا در قبال طلبکاران شخصی تعهداتی را می توانند داشته باشند . اگر شخصی از یکی از شرکای شرکت طلب شخصی داشته باشد ،درست است که قانون به وی اجازه برداشت طلب خود از دارائی شرکت را نمی دهد،اما شخص طلب کار می تواند سهم بدهکار از سود شرکت را برداشت نماید . همچنین در صورت انحلال شرکت می تواند سهم بدهکار را بگیرد .

در مواقعی که اموال شخصی بدهکار ویا سهم او از سود شرکت از بدهی اش کمتر باشد؛ طلبکار می تواند برای رسیدن به طلب خود ،تقاضانامه ای جهت انحلال شرکت به راجع ذیصلاح ارائه نماید .

تعهدات شرکا در قبال طلبکاران شرکت

هر کدام از شرکای شرکت تضامنی با توجه به مسئولیت تضامنی که در بدو ورود به شرکت قبول نمده اند ،در مقابل طلبکاران شرکت تعهدات ویژه ای دارند .اگر فردی از شرکت طلبی را داشته باشد تک تک شرکا در مقابل این طلبکار مسئولیت دارند .

برای ادای بدهی شخص طلبکار در ابتدا باید نسبت به فروش ودادن اموال شرکت به فرد اقدام نمایند اما در صورتی که اموال شرکت برای ادای دین طلبکار کافی نبود ؛هر کدام از شرکا و یا همگی انها باید نسبت به وصول طلب ،شخص طلبکار از سهم خود اقدام کنند . حتی اگر میزان بدهی بیشتر از میزان سهم یکی از شرکا باشد؛ باز هم در قبال پرداخت بدهی موظف است.

برای ثبت شرکت تضامنی چه مدارکی مورد نیاز است ؟

همه افراد اعم ازافراد حقیقی و یا افراد حقوقی می توانند نسبت به ثبت شرکت تضامنی اقدام کنند .هر فردی که بخواهد اقدام به ثبت شرکت تضامنی بکند باید در ابتدا مدارک زیر را تهیه نماید و سپس مراحل ثبت شرکت تضامنی را طی نماید . شما مخاطبان گرامی می توانید جهت گرفتن مشاوره جهت ثبت شرکت تضامنی با کارشناسان موسسه ما مراجعه نمایید . در ادامه مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی را ذکر می کنیم :
• اخذ مجوز فعالیت (اگر موضوع فعالیت شرکت مشمول قانون اجباری مجوز باشد ).
• اساسنامه ،تقاضانامه ،شرکت نامه ،صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین (از هر کدام از این اسناد دو برگ )
• مدارک هویتی هر کدام از شرکا و مدیران
• در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر فراتر رود ،باید هیئت نظار تشکیل شود.( ارائه مدارک هویتی هیئت نظار نیز الزامی می باشد )
• فهرستی از نام های انتخابی برای شرکت
• گواهی عدم سو پیشینه اعضا شرکت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *