ثبت شرکت سهامی خاص | هزینه و صفر تا صد ثبت شرکت سهامی خاص در سال ۱۴۰۰

شرکت سهامی خاص

همان طور که میدانید شرکت ها از نظر نوع سهام به دو نوع تقسیم می شوند: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. ما در این قسمت می خواهیم نحوه ثبت شرکت سهامی خاص و شرایط لازم برای ان را برسی کنیم. بهتر است بدانید حداقل هزینه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

برای این کار شما به حداقل ۳ سهام دار نیاز دارید همچنین باید در شرکت ۲ نفر بازرس باشد و وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص ضروری می باشد. طبق باب سوم قانون تجارت با عنوان شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می‌شود که تمام سرمایه آن به هنگام تأسیس، منحصراً به وسیله مؤسسین آن تشکیل شده است.

جهت کسب اطلاع از هزینه های ثبت شرکت سهامی خاص می توانید با مشاورین ما در موسسه ثبت شرکت ناب تماس بگیرد !!

ثبت شرکت سهامی خاص

همان طور که گفته شد برای ثبت شرکتی مانند شرکت سهامی خاص شما به حداقل صد هزار تومان نیاز دارید که باید این مقدار به صورت مساوی بین سهام داران تقسیم شود. برای ثبت شرکت سهامی خاص به حداقل ۳ سهام دار نیاز داریم.

شما باید به این نکته توجه کنید که بعد از این که شرکت سهامی خاص خود را ثبت کردید سهام این شرکت در بازار بورس قابل خرید و فروش نخواهد بود بلکه توسط مردم معامله می شود.

در شرکت سهامی خاص مسئولیت سهام داران در مقابل بدهی های شرکت به مقدار سرمایه گذاری ان ها در شرکت بستگی دارد.

چه شرکت هایی بیشتر اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص می کنند؟

 • شرکتهای عمرانی
 • شرکتهای نفتی
 • شرکت‌های پتروشیمی
 • شرکت‌های تولیدی
 • شرکت‌های بورس
 • شرکتهای دولتی

بهتر است بدانید مدت مدیریت اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص نامحدود نمی باشد و هر ۲ سال تغییر یا تمدید می شوند و همچنین مدت خدمت بازرسین نیز ۱ سال می باشد و بعد از گذشت یک سال باید تمدید یا تغییر پیدا کنند. در این شرکت شما می توانید از تسهیلات بانکی نیز استفاده کنید. شما می توانید برای اخذ تسهیلات بانکی و وام از حداقل ۵ الی ۱۰ برابر میزان سرمایه شرکت وام و یا تسهیلات مورد نظر شرکت را استفاده کنید.

چه مدارکی برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز است؟

 • فتوکپی شناسنامه
 • کارت ملی
 • دو برگ تقاضانامه ( که بعد از تائید نام به شما ارائه می‌گردد)
 • دو برگ شرکت اظهارنامه ( که بعد از تائید نام به شما ارائه می‌گردد)
 • گواهی عدم سوءپیشینه هیئت مدیره و مدیرعامل (در زمان انعقاد قرارداد تا تائید نام ضروری نمی‌باشد)

در این باره سؤالی که ذهن بیشتر افراد را مشغول می کند این است که آیا در شرکت‌های سهامی خاص می‌شود یک نفر ۲ تا سمت داشته باشد ؟

جواب این سؤال بله است. برای مثلاً مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سؤال دیگری که بیشتر افراد می‌پرسند این است که آیا در شرکت‌های سهامی خاص میزان سهام ها با هم برابر هستند :

جواب این سؤال نیز بله است،برای مثال : ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه منقسم به ۱۰۰،۰۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی

آگهی دعوت سهامی خاص

بهتر است بدانید در شرکت سهامی خاص تنظیم صورت‌جلسه نیاز به چاپ آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه رسمی دارد

آگهی دعوت مجامع عمومی باید شامل چه شرایطی باشد؟

الف – ویژگی های کلی آگهی دعوت مجامع عمومی

 1. در آگهی دعوت مجامع عمومی نام کامل شرکت ذکر شده باشد .
 2. در آگهی دعوت سهامی خاص یا آگهی دعوت شرکت سهامی عام الزاماً ذکر شده باشد . (رعایت تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت )
 3. در آگهی دعوت سهامی خاص مجامع عمومی شماره ثبت ذکر شود . ( رعایت ماده ۲۲۰ قانون تجارت )
 4. در آگهی دعوت سهامی خاص دستور جلسه به صورت مصرح بیان شود .
 5. نوع مجمع عمومی در آگهی دعوت ذکر گردد .
 6. در آگهی دعوت سهامی خاص تاریخ و ساعت تشکیل جلسه ذکر شود .
 7. محل تشکیل جلسه مجمع می بایستی به صراحت در آگهی دعوت قید گردد .
 8. آگهی دعوت سهامی خاص می بایستی دارای مقام دعوت کننده باشد .
 9. آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه کثیر الانتشار شرکت چاپ و منتشر شده باشد .

ب- نکات قابل توجه در رابطه با تاریخ و مواعد آگهی دعوت

۱- زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی با قید ساعت و تاریخ دقیق در متن آگهی دعوت به منظور تطابقت با صورتجلسه مربوطه گفته شود.

۲- چنانچه دو مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) که دارای صلاحیت جداگانه و اختصاصی می باشند ، در یک روز تشکیل گردند می بایستی ساعت تشکیل مجزا و دستور جلسه مشخص و مصرح بیان شده باشد و صورت‌جلسات مجزا نیز به تبع آن تنظیم و ارائه گردد .

۳- فاصله بین زمان انتشار دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می باشد ( رعایت ماده ۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۴- استناد به مقررات مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت در ماده ۹۸ قانون تجارت توجیه قانونی ندارد.

۵- اساسنامه شرکت نمی تواند حداقل مواعد مقرر در ماده ۹۸ (از ۱۰ روز کمتر) و حداکثر را (از ۴۰ روز بیشتر )پیش بینی نماید . در صورت مغایرت مواعد مذکور مقررات قانون تجارت حاکم می باشد .

۶- ساعت و تاریخ تشکیل مجمع عمومی در آگهی دعوت نباید با ساعت و تاریخ تشکیل مجمع در صورت‌جلسه تنظیمی متفاوت باشد .

۷- هنگامی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت ضروری نمی باشد.

۸- هر گاه در مجامع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ واقع نشود ، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین نماید ، تمدید جلسه ( تنفس ) نیاز به تنظیم آگهی جدید نمی باشد.

پ – نکات مورد اهمیت در رابطه با محل تشکیل مجمع در آگهی دعوت

۱- محل تشکیل مجمع می بایستی با نشانی کامل در آگهی دعوت قید شود .

۲- اگر در متن آگهی دعوت سهامی خاص محل تشکیل اقامتگاه و یا مرکز اصلی شرکت ذکر شده باشد می بایستی با متن صورت‌جلسه کاملاً تطابق داشته باشد.

۳- تشکیل مجامع عمومی در محل شرکت ( اقامتگاه ) الزامی نیست .

۴- اگر در متن آگهی دعوت سهامی خاص نشانی کامل ذکر شده باشد بطوری که نام کامل ساختمان و یا کارخانه به‌صراحت بیان شده باشد و سهواً مغایرت در شماره پلاک در متن صورت‌جلسه بیان گردد ، با توجه به قرینه ای که وجود دارد ، اشتباه مؤثر تلقی نمی گردد و مانع ثبت صورتجلسات نمی گردد .

۵- اگر محل تشکیل جلسه مجمع عمومی ، دفتر شرکت و یا دفتر اصلی شرکت و یا سایر عناوین ذکر شده باشد با توجه به تصریح ماده ۱۰۰ قانون مذکور نشانی کامل باید به صورت کامل گفته شده باشد.

۶- هرگونه اشتباه و عدم هماهنگی طبقات محل تشکیل جلسه در متن آگهی دعوت و صورتجلسه تنظیمی مرتبط ، چنانچه بدون قرینه باشد ، می تواند اشتباهی تأثیر گذار باشد.

ج – موارد مربوط به دستور جلسه در آگهی دعوت

باید توجه کنید که دستور جلسه کاملاً مشخص و صریح در آگهی گفته شده باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *