پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر ۱۴۰۰ : طبق قانون تجارت ایران هر شرکت یا موسسه ای که می خواهد به کار تجارت بپردازد جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفتری به عنوان دفتر پلمپ نیاز دارد .هر ساله کلیه شرکت ها و موسسه غیرتجاری موظف هستنددفاتر قانونی مانند دفتر روزنامه و دفتر کل  را جهت ثبت كلیه فعالیت های مالی خود از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرند .دفاتر پلمپ که شامل دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد برحسب مقدار مورد نیاز می تواند۵۰-۱۰۰ یا ۱۵۰ برگ داشته باشد .

در این دفاتر همه عملیات مالی شرکت مورد نظر برحسب تاریخ وقوع و به صورت خوانا ،بدون خط خوردگی، تراشیدگی و لاک گیری ثبت شده و در انتهای سال مالی و همزمان با تقدیم اظهار نامه مالیاتی ،این دفاتر نیز جهت استناد به اداره دارائی داده می شود.

پلمپ دفاتر

علت نامگذاری دفاتر کل و روزنامه ،به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره ثبت شرکت ها پلمپ می شود .

 

زمان اخذ دفاتر پلمپ

زمان اخذ دفاتر پلمپ شرکت ها و موسسات تازه تاسیس تا پایان اسفند ماه سال مالی قبل می باشد  یعنی بعد از تکمیل مدارک مربوطه و ارسال اوراق لازم ،دفاتر پلمپ هر ساله باید تا پایان اسفند ماه سال قبل به اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری همان شهر ارسال شود.در صورتی که این دفاتر تا پایان اسفند سال قبل به اداره ثبت شرکت ها ارسال نشود و صفحه هایش پلمپ نخورد ،این دفاتر مالی آنها مردود شناخته می شود و مالیات این شرکت ها  به جای خود اظهاری به صورت علی الارس محاسبه  می شود.بدین معنی که فرد دیگر هیچ گونه تسلطی در ارائه مبلغ درآمد و … شرکت خود نخواهد داشت .

در صورتی که شرکت فعالیتی در سال مالی نداشته باشد باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید  به اداره دارائی و ثبت شرکت های منطقه خود تسلیم نماید و بدین ترتیب عدم فعالیت خود را به اداره دارائی اعلام نماید .

انواع دفاتر تجاری

دفاتر تجاری عبارت از دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد ستد های خود را در آن درج می کنندکلیه تجار به غیر از کسبه جزء قانونا ملزم به تهیه و نگهداری این دفاتر می باشند . انوااع دفاتر تجاری به شرح زیر است :

 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر دارایی
 • دفتر کپیه

همه این دفاتر به استثناء دفتر کپیه قبل از استفاده باید در اداره ثبت شرکت ها برگ شماری و پلمپ شوند تا اعتبار قانونی داشته باشند .اشخاص و شرکت ها نمی توانند بدون تقاضا از اداره ثبت شرکت ها ،شخصا برای خود دفتری را انتخاب کرده و استفاده کنند،زیرا دفتری که توسط اداره دارائی و ثبت شرکت ها پلمپ نشده باشد هیچگونه اعتباری برای اداره مالیات نداشته و تاثیری در محاسبه مالیات شرکت نخواهد داشت .. برای دفتر کپیه  انجام این روال لازم نیست ولی اوراق این دفتر نیز باید دارای نمره ترتیبی باشد. در آغاز هر سال باید دفاتر قانونی پلمپ شده در شرکت موجود باشد .

دفتر روزنامه چیست ؟

دفتر روزنامه به دفتری گفته می شود که همه عملیات و معاملات مالی واحد اقتصادی  پس از تجزیه وتحلیل  در آن ثبت می شود . درنحوه نوشتن این وقایع مالی باید ترتیب تاریخ رعایت شود . این وقایع مالی شامل مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی وهمچنین وجوهی که جهت مخارج شخصی مصرف می شود، می باشد . دفتر روزنامه به انواع دفتر روزنامه عمومی(ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی) و دفتر روزنامه خصوصی (ثبت فقط یک نوع عملیات مالی)تقسیم می شود .

دفتر کل چیست ؟

دفتر کل که به دفتر T نیز شهرت دارد قسمتی از سیستم حسابداری می باشد که جهت تهیه صورت های مالی و ترازنامه به کار گرفته می شود .در دفتر کل ریز هزینه های دفتر روزنامه به صورت هفتگی نوشته می شود و برای هر حساب یک برگه جداگانه وجود دارد .باتوجه به نحوه نگارش دفاتر کل ،می توان صورت های مالی و مانده حساب ها از آن استخراج کرد .به عبارت دیگردفتر کل دفتری است که در آن همه حساب ها به تفکیک نگهداری می شود همه حساب های دفتر روزنامه لااقل هفته یک مرتبه استخراج و انواع مختلف آن را در صفحه مربوط به خود در دفتر کل ثبت می کنند .

دفاتر دارایی چیست ؟

دفتر دارایی  به نوعی از دفاتر قانونی گفته می شود که حساب های آن از دفتر کل استخراج می شود و در آن صورت کلی از دارائی فرد اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات ،دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجود باشد یا در بانک ها،ثبت می شود .یکی از تفاوت های دفتر دارائی با سایر دفاتر قانونی این است که تاجر باید جهت تصدیق صحت مفاد آن ،ذیل این دفاتر را امضا کند تا صحت انتقال حسابها از سایر دفاتر و مطابقت آن ها به استحضار تاجر برسد . زمان تکمیل این دفاتر تا ۱۵ فروردین ماه سال بعد می باشد .

دفاتر کپیه چیست ؟

به موجب ماده ۱۰ قانون تجارت دفتر کپیه  به دفتری گفته می شود که تاجرهمه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را بر اساس تاریخ ثبت در آن درج می نماید. این حسابها  به ترتیب تاریخ ورود مرتب مشده و در لفاف مخصوصی قرار می گیرند تا در موقع رجوع بتوان به سهولت حساب مربوطه را پیدا کرد . بدلیل اهمیت کمی که دفتر کپیه نسبت به دفاتر حسابداری دیگر دارد ،قانونگذار برای تهیه و تنظیم آن ضوابط ساده ای در نظر گرفته است .

تعداد برگ دفاتر پلمپ

تعداد برگ دفاتر پلمب شده شامل ۵۰ برگ -۱۰۰ و ۱۵۰ می باشد .این برگ ها در دفاتر خاص ارائه می شوند  و توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در زمان ثبت نام و با توجه به  نیاز و گردش مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص  داده می شود .

موارد استفاده از دفاتر پلمپ

دفاتر پلمب شده در موارد مختلفی استفاده می شود از جمله زمانی که بین سهامداران و شرکائ اختلافی ایجاد می شوددر این صورت این دفاتر جهت حل اختلاف به دادگاه ارائه می شوند. همچنین بابت ارائه اظهار نامه مالیاتی این دفاتر به اداره مالیات داده می شود .برای اخد کارت بازرگانی نیز ارائه این دفاتر به اداره بازرگانی الزامی می باشد .

آیا  داشتن دفاتر پلمب برای شرکت هایی که غیر فعال هستندیا فعالیت ندارند الزامی است؟

در جواب این سوال باید گفت بله .داشتن دفاتر پلمپ برای همه شرکت هایی که غیر فعال هستند یا فعالیت ندارند نیز الزامی می باشد.به دلیل عدم فعایت، دفاتر پلمپ این شرکت ها به صورت سفید وخالی باقی می ماند و در زمان ارائه اظهار نامه مالیاتی این شرکت ها دفاترخود را به صورت خالی  به اداره مالیات منطقه خود ارسال می کنند تا با ارائه اظهار نامه صفر از علی الراس شدن مالیات جلوگیری کنند.

نحوه درخواست دفاتر پلمپ و مدت زمان انجام کار

زمانی که شرکت ها مدارک کامل خود را به اداره ثبت تحویل دادند ۲۰ روز طول می کشد تا دفاتر پلمپ شده خود را بگیرند . در این مورد باید اطمینان حاصل کرد که کد پستی و آدرس شرکت درست داده شود تا دفاتر پلمپ شرکت که از اهمیت بالایی برخوردار هستند اشتباها به جای دیگری ارسال نشود .

در گذشته کلیه عملیات درخواست پلمپ دفاتر تجاری ثبت صرفا به صورت سنتی از طریق حضوری انجام می شد اما امروزه به منظور پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان متقاضیان ، با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها ،پذیرش دفاتر پلمپ تجاری به صورت اینترنتی انجام می شود و مراجعات ارباب رجوع به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه انجام می شود .

بعد از ثبت درخواست  از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جهت اخذ پلمپ دفاتر قانونی اداره ثبت جواب درخواست را ظرف مدت ۲ روز خواهد داد . زمانی که اداره ثبت جواب درخواست را اعلام کرد فرد متقاضی ۳ روز مهلتدارد تا اوراق را امضا ومهر کندو به موسسه ثبتی ثبت ناب تحویل دهد تا به اداره ثبت شرکت ها برساند . این پروسه اگر بیش از ۳ روز طول بکشد پلمپ دفاتر باطل می شود.

بعد از ارسال به موقع درخواست و مدارک  و پرداخت هزینه های ارسال تا مدت زمان ۱۰ روز این دفاتر به آدرس درخواست کننده قانونی ارسال می شود .

مدارکی که جهت پلمپ دفاتر تجاری حقوقی لازم می باشد به شرح زیر است :

 • شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره.
 • مدارک شرکت از جمله روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیات مدیره و حق امضاء.
 • وکالتنامه امضاء شده با امضاء صاحب امضاء شرکت.
 • مدارک لازم پلمب دفاتر تجاری حقیقی
 • شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
 • مدرک دال بر فعالیت و یا مجوز های فعالیت شخص حقیقی.
 • وکالتنامه امضاء شده با امضاء صاحب امضاء شرکت.

هزینه پلمپ دفاتر تجاری قانونی در سال ۱۴۰۰ چقدر است ؟

هزینه اخذ پلمپ دفاتر شامل موارد زیر می باشد :

 • تنظیم اوراق مربوط به اخذ پلمپ دفاتر.
 • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
 • پرداخت هزینه پلمپ دفاتر.
 • پست اوراق به اداره ثبت شرکت ها.
 • اخذ پلمپ دفاتر در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر انجام می شود.