ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص | هزینه و صفر تا صد ثبت شرکت سهامی خاص در سال ۱۴۰۰

شرکت سهامی خاص

همان طور که میدانید شرکت ها از نظر نوع سهام به دو نوع تقسیم می شوند: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. ما در این قسمت می خواهیم نحوه ثبت شرکت سهامی خاص و شرایط لازم برای ان را برسی کنیم. بهتر است بدانید حداقل هزینه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

برای این کار شما به حداقل ۳ سهام دار نیاز دارید همچنین باید در شرکت ۲ نفر بازرس باشد و وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص ضروری می باشد. طبق باب سوم قانون تجارت با عنوان شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می‌شود که تمام سرمایه آن به هنگام تأسیس، منحصراً به وسیله مؤسسین آن تشکیل شده است.

جهت کسب اطلاع از هزینه های ثبت شرکت سهامی خاص می توانید با مشاورین ما در موسسه ثبت شرکت ناب تماس بگیرد !!

ثبت شرکت سهامی خاص

همان طور که گفته شد برای ثبت شرکتی مانند شرکت سهامی خاص شما به حداقل صد هزار تومان نیاز دارید که باید این مقدار به صورت مساوی بین سهام داران تقسیم شود. برای ثبت شرکت سهامی خاص به حداقل ۳ سهام دار نیاز داریم.

شما باید به این نکته توجه کنید که بعد از این که شرکت سهامی خاص خود را ثبت کردید سهام این شرکت در بازار بورس قابل خرید و فروش نخواهد بود بلکه توسط مردم معامله می شود.

در شرکت سهامی خاص مسئولیت سهام داران در مقابل بدهی های شرکت به مقدار سرمایه گذاری ان ها در شرکت بستگی دارد.

چه شرکت هایی بیشتر اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص می کنند؟

 • شرکتهای عمرانی
 • شرکتهای نفتی
 • شرکت‌های پتروشیمی
 • شرکت‌های تولیدی
 • شرکت‌های بورس
 • شرکتهای دولتی

بهتر است بدانید مدت مدیریت اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص نامحدود نمی باشد و هر ۲ سال تغییر یا تمدید می شوند و همچنین مدت خدمت بازرسین نیز ۱ سال می باشد و بعد از گذشت یک سال باید تمدید یا تغییر پیدا کنند. در این شرکت شما می توانید از تسهیلات بانکی نیز استفاده کنید. شما می توانید برای اخذ تسهیلات بانکی و وام از حداقل ۵ الی ۱۰ برابر میزان سرمایه شرکت وام و یا تسهیلات مورد نظر شرکت را استفاده کنید.

چه مدارکی برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز است؟

 • فتوکپی شناسنامه
 • کارت ملی
 • دو برگ تقاضانامه ( که بعد از تائید نام به شما ارائه می‌گردد)
 • دو برگ شرکت اظهارنامه ( که بعد از تائید نام به شما ارائه می‌گردد)
 • گواهی عدم سوءپیشینه هیئت مدیره و مدیرعامل (در زمان انعقاد قرارداد تا تائید نام ضروری نمی‌باشد)

در این باره سؤالی که ذهن بیشتر افراد را مشغول می کند این است که آیا در شرکت‌های سهامی خاص می‌شود یک نفر ۲ تا سمت داشته باشد ؟

جواب این سؤال بله است. برای مثلاً مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سؤال دیگری که بیشتر افراد می‌پرسند این است که آیا در شرکت‌های سهامی خاص میزان سهام ها با هم برابر هستند :

جواب این سؤال نیز بله است،برای مثال : ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه منقسم به ۱۰۰،۰۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی

آگهی دعوت سهامی خاص

بهتر است بدانید در شرکت سهامی خاص تنظیم صورت‌جلسه نیاز به چاپ آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه رسمی دارد

آگهی دعوت مجامع عمومی باید شامل چه شرایطی باشد؟

الف – ویژگی های کلی آگهی دعوت مجامع عمومی

 1. در آگهی دعوت مجامع عمومی نام کامل شرکت ذکر شده باشد .
 2. در آگهی دعوت سهامی خاص یا آگهی دعوت شرکت سهامی عام الزاماً ذکر شده باشد . (رعایت تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت )
 3. در آگهی دعوت سهامی خاص مجامع عمومی شماره ثبت ذکر شود . ( رعایت ماده ۲۲۰ قانون تجارت )
 4. در آگهی دعوت سهامی خاص دستور جلسه به صورت مصرح بیان شود .
 5. نوع مجمع عمومی در آگهی دعوت ذکر گردد .
 6. در آگهی دعوت سهامی خاص تاریخ و ساعت تشکیل جلسه ذکر شود .
 7. محل تشکیل جلسه مجمع می بایستی به صراحت در آگهی دعوت قید گردد .
 8. آگهی دعوت سهامی خاص می بایستی دارای مقام دعوت کننده باشد .
 9. آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه کثیر الانتشار شرکت چاپ و منتشر شده باشد .

ب- نکات قابل توجه در رابطه با تاریخ و مواعد آگهی دعوت

۱- زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی با قید ساعت و تاریخ دقیق در متن آگهی دعوت به منظور تطابقت با صورتجلسه مربوطه گفته شود.

۲- چنانچه دو مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) که دارای صلاحیت جداگانه و اختصاصی می باشند ، در یک روز تشکیل گردند می بایستی ساعت تشکیل مجزا و دستور جلسه مشخص و مصرح بیان شده باشد و صورت‌جلسات مجزا نیز به تبع آن تنظیم و ارائه گردد .

۳- فاصله بین زمان انتشار دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می باشد ( رعایت ماده ۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۴- استناد به مقررات مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت در ماده ۹۸ قانون تجارت توجیه قانونی ندارد.

۵- اساسنامه شرکت نمی تواند حداقل مواعد مقرر در ماده ۹۸ (از ۱۰ روز کمتر) و حداکثر را (از ۴۰ روز بیشتر )پیش بینی نماید . در صورت مغایرت مواعد مذکور مقررات قانون تجارت حاکم می باشد .

۶- ساعت و تاریخ تشکیل مجمع عمومی در آگهی دعوت نباید با ساعت و تاریخ تشکیل مجمع در صورت‌جلسه تنظیمی متفاوت باشد .

۷- هنگامی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت ضروری نمی باشد.

۸- هر گاه در مجامع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ واقع نشود ، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین نماید ، تمدید جلسه ( تنفس ) نیاز به تنظیم آگهی جدید نمی باشد.

پ – نکات مورد اهمیت در رابطه با محل تشکیل مجمع در آگهی دعوت

۱- محل تشکیل مجمع می بایستی با نشانی کامل در آگهی دعوت قید شود .

۲- اگر در متن آگهی دعوت سهامی خاص محل تشکیل اقامتگاه و یا مرکز اصلی شرکت ذکر شده باشد می بایستی با متن صورت‌جلسه کاملاً تطابق داشته باشد.

۳- تشکیل مجامع عمومی در محل شرکت ( اقامتگاه ) الزامی نیست .

۴- اگر در متن آگهی دعوت سهامی خاص نشانی کامل ذکر شده باشد بطوری که نام کامل ساختمان و یا کارخانه به‌صراحت بیان شده باشد و سهواً مغایرت در شماره پلاک در متن صورت‌جلسه بیان گردد ، با توجه به قرینه ای که وجود دارد ، اشتباه مؤثر تلقی نمی گردد و مانع ثبت صورتجلسات نمی گردد .

۵- اگر محل تشکیل جلسه مجمع عمومی ، دفتر شرکت و یا دفتر اصلی شرکت و یا سایر عناوین ذکر شده باشد با توجه به تصریح ماده ۱۰۰ قانون مذکور نشانی کامل باید به صورت کامل گفته شده باشد.

۶- هرگونه اشتباه و عدم هماهنگی طبقات محل تشکیل جلسه در متن آگهی دعوت و صورتجلسه تنظیمی مرتبط ، چنانچه بدون قرینه باشد ، می تواند اشتباهی تأثیر گذار باشد.

ج – موارد مربوط به دستور جلسه در آگهی دعوت

باید توجه کنید که دستور جلسه کاملاً مشخص و صریح در آگهی گفته شده باشد.

هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت در تهران و کرج چقدر است ؟ ✔️ ۱۴۰۰

هزینه ثبت شرکت در سال ۱۴۰۰ تهران – کرج : یکی از مهم ترین مراحل ثبت شرکت و برند، بررسی و تخمین هزینه های ثبت شرکت و برند می باشد .این موضوع برای عموم جامعه شاید نا آشنا باشد مگر برخی افرادی که سابقه ثبت شرکت و برند را داشته باشند یا به نوعی در این حیطه کاری قرار داشته باشند .به همین خاطر به افرادی که قصد دارند شرکت و برند خود را ثبت کنند توصیه می شود از یک موسسه ثبتی معتبر کمک بگیرند .

همکاران ما در موسسه ثبت ناب همه تلاش خود را می کنند تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات و مشاوره هارا به افرادی که می خواهند شرکت و برند خود را به ثبت برسانند ،ارائه بدهند و رضایتمندی افراد مراجعه کننده را فراهم کنند . در تعیین هزینه های ثبت شرکت و برند ، فاکتورهای مختلفی دخالت دارند که هر کدام به نوعی در نتیجه تخمین تاثیر می گذارند .

هزینه ثبت شرکت

هزینه های ثبت شرکت و برند تقریبا در تمامی ثبت شرکت ها درمحدوده معینی قرار دارند بجز ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود.در این دو ثبت شرکت هزینه ثبت شرکت کمی متفاوت تر می باشد . این تغییر قیمت ها معمولا به نوع آیین نامه های ثبت شرکت ها و به پیچیدگی کارهای اداری بستگی پیدا می کند .

کمترین هزینه ثبت در تهران

اگر به دنبال راهی برای کوتاه تر کردن روند ثبت شرکت و برند خود می باشید و می خواهید در وقت ،هزینه خود صرفه جویی کنید پیشنهاد ما به شما مراجعه به مشاوران موسسه ثبت ناب می باشد .مشاورین مجرب و متخصص موسسه ما ،به شما در جهت رسیدن به هدفتان کمک خواهند کرد .

همچنین موسسه ثبت ناب کار ثبت شرکت شما را از صفر تا صد انجام می دهد و برای این کار هزینه ثبت شرکت و برند را در ابتدا با متقاضی تعیین می کنند و در طی کار هیچ نوع هزینه ای به آن اضافه نخواهد شد . سعی می کنیم در ادامه به صورت تفکیک شده هزینه ثبت شرکت برای هر نوع شرکت را بیاوریم .

طبق قوانین مربوط به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری افرادی خواهان ثبت شرکت می باشند ،با توجه به نوع شرکت هایی که در ادامه بیان می شود می توانند شرکت خود را ثبت نمایند :

 • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ثبت شرکت سهامی عام
 • ثبت شرکت سهامی خاص
 • ثبت شرکت تضامنی
 • ثبت شرکت تعاونی
 • ثبت موسسه غیر تجاری
 • ثبت شرکت نسبی
 • ثبت شرکت مختلط سهامی
 • ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

اداره ثبت شرکت ها برای ثبت هر کدام از شرکت های که در بالا به آنها اشاره شد ،هزینه متفاوتی را تعیین کرده است ، مالک ویا مالکان این شرکت ها در صورت اقدام به ثبت شرکتشان باید ابتدا همه هزینه های قانونی مربوط به ثبت را واریز کنند . اگر شما هم قصد دارید شرکتی را به ثبت برسانید توصیه می کنیم از مشاوران ما در موسسه ثبت ناب کمک بگیرید .

هزینه ثبت شرکت بر اساس ترتیب مراحل ثبتی

هزینه تعیین نام

زمانی که می خواهید شرکتی را ثبت کنید در اولین مرحله باید نام شرکت را تعیین کنید .شرح این مزرحله معمولا بدین صورت است که در ابتدا ۵ نام را تعیین می کنند و از بین این ۵ گزینه در آخر یکی را که از بقیه شرایط بهتری داشته باشد برمی گزینند .منظور از شرایط یعنی این که نام انتخاب شده ریشه فارسی داشته باشد قابلیت ثبت داشته باشد . نام انتخاب شده باید ۳ سیلابی باشد و قبلا به عنوان شرکت دیگر ثبت نشده باشد .پس از انتخاب نهایی نام شرکت نوبت به پرداخت هزینه حق النام می رسد که به حساب اداره ثبت شرکت ا واریز شده و فیش واریزی تحویل اداره ثبت می شود تا همراه سایر مدارک در پرونده گذاشته شود .

هزینه پستی

زمانی که مدارک تکمیل شد و نام شرکت نیز تعیین گردید نوبت به هزینه پستی می رسد .منظور از هزینه پستی هزینه ای است که باید به باجه های پستی پرداخت شودمدارک مربوطه را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنند . میزان این هزینه به وزن و تعداد اوراق اراسلی بستگی دارد .

هزینه حق الثبت

در سومین مرحله هزینه ای به عنوان هزینه حق الثبت پرداخت می شود که مبلغ آن توسط اداره ثبت شرکتها محاسبه می شود .

هزینه حق الدرج

هزینه حق الدرج هزینه ای است که خود به دو مرحله هزینه روزنامه محلی و هزینه روزنامه رسمی طبقه بندی می شود .هزینه ثبت شرکت در دو نوبت آگهی می شود (روزنامه) .مرحله اول روزنامه محلی است که هزینه آن در اداره ثبت شرکتها باید پرداخت شود و مرحله دوم در روزنامه رسمی کل کشور است که هزینه آن نیز به صورت اینترنتی و از طریق سامانه روزنامه رسمی پرداخت می شود.

هزینه روزنامه رسمی

زمانی که شرکت به ثبت رسید و هزینه حق الدرج در روزنامه محلی به حساب اداره ثبت واریز گردید سپس نوبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی می رسد که باید از طریق سامانه روزنامه رسمی کشور پرداخت شود .در این مرحله اگر با مشکلی مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما در موسسه ثبت ناب تماس بگیرید .

هزینه پلمپ دفاتر شرکتها

هزینه مربوط به پلمپ دفاتر شرکت ها با توجه به هزینه دفاتر کل و روزنامه و نیز دفتر دارائی تعیین می شود و با توجه به تعداد صفحات این دفاتر که ۵۰ یا ۱۰۰ و یا ۲۰۰ برگی هستند هزینه پلمپ دفاتر شرکت ها تعیین می شود .این مقدار هزینه در واحد های ثبتی مختلف متفاوت می باشد .این نکته نیز باید ذکر شود مالک شرکت پس از ثبت شرکت تنها یک ماه فرصت دارد که هزینه پلمپ دفاتر شرکت را پرداخت کند .

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

در صورتی که فردی بخواهد شرکت سهامی خاص را ثبت کند ملزم به پرداخت هزینه های زیر می باشد :

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت شرکت سهامی خاص.
 • تنظیم اوراق مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص از جلمه اساسنامه و اظهارنامه و متن صورتجلسات می باشد.
 • کلیه اوراق تنظیم شده باید در سیستم درج شوند.
 • هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت ثبت شده سهامی خاص باید پرداخت شود.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • ثبت شرکت سهامی خاص در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود شامل موارد زیر می باشد :

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • تنظیم اوراق مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود از جلمه اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه و متن صورتجلسات می باشد.
 • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت ثبت شده با مسئولیت محدود.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.

در صورتی که بخواهید شرکتی با مسئولیت محدود را به ثبت برسانید بهترین مکان برای ثبت شرکت شهرستان ها می باشد .چون هزینه ثبت این نوع از شرکت ها در شهرستانها خیلی کمتر از تهران است و نیازی به گرفتن وکیل نیست .

هزینه ثبت موسسه غیر تجاری

هزینه های جهت ثبت موسسه غیرتجاریباید پرداخت شوند بدین شرح می باشند:

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت موسسه غیر تجاری.
 • جهت ثبت موسسه غیر تجاریتنظیم اوراقی از جلمه اساسنامه و اظهارنامه و متن صورتجلسات ضروری می باشد.
 • کلیه اوراق تنظیم شده. باید در سیستم درج شوند .
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار موسسه ثبت شده غیر تجاری.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی موسسه از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.

درمورد ثبت موسسه غیر تجاری نیز ،اگر در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران ثبت شوند هزینه کمتری پرداخت خواهد شد ونیازی به گرفتن وکیل نیست.

در مورد ثبت شرکت سهام خاص ذکر این نکته اهمیت دارد که از زمان تکمیل اوراق و تحویل آن به موسسه تنها زمانی بین ۳ الی ۱۰ روز کاری مهلت است تا شرکت به ثبت برسد . این مهلت زمانی هیچ ارتباطی به تعداد عضو سهامدار یا مقدار سرمایه اولیه یا مقدار سهم موجود ندارد.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام

زمانی که یک شرکت سهامی خاص تاسیس می شود در طول دوره فعالیت این شرکت ممکن است بارها شاهد نقل و انتقال سهام  در این شرکت باشیم به عبارتی دیگر نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص کاملا رایج می باشد .به همین دلیل اهمیت زیادی برای شرکت سهامی خاص و صاحبان سهام دارد . نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص برخلاف سایر فعالیت شرکت که از موارد برون شرکتی می باشد و بایستی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ،نیاز به ثبت اداره ثبت شرکت ها ندارد و تنها باید در دفاتر ثبت سهام و دفتر نقل و انتقال سهام شرکت دفتر نویسی شود.

همچنین به دلیل نداشتن آگهی ثبتی  نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص، در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار نیز درج نمی شودو تنها بایدبه تاریخ صورتجلسه نقل و انتقال سهام به سامانه ارجاع یابد. اگر بخواهیم از نقل و انتقال صورت گرفته اطمینان حاصل کنیم باید صورتجلسه یا سهام جدید را تنظیم کرد و به اطلاع رساند .در صورت تاییدی  آنها ، صحت نقل و انتقال سهام نیز تایید می شود.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

انواع نقل و انتقال سهام

همانطور که قبلا گفته شد در شرکت های سهامی نقل و انتقال سهام موردی بسیار معمول و رایج است . الابته این نقل و انتقال سهام به حالت های مختلفی روی می دهد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد :

 • زمانی که یکی از سهامدارها از شرکت سهامی خارج می شود و سهم خود را به دیگر سهامداران واگذار می کند .
 • زمانی که یک سهامدار از شرکت خارج می شود و سهم خود را به فرد دیگری خارج از شرکت واگذار می کند .که این فرد به عنوان سهامدار جدید شرکت باید معرفی شود .
 • زمانی که یک یا چند نفر از سهامداران از شرکت خارج می شوند و سهام خود را به سهامداران قبلی شرکت یا به اشخاص جدید واگذار می کنند .
 • زمانی که همه سهامداران شرکت به یکباره همگی از شرکت خارج می شوندو همگی سهام های خود را به اشخاص دیگر واگذار می کنند .در واقع در این حالت از نقل و انتقال سهام ،واگذاری شرکت و امتیازات شرکت اتفاق می افتد .

الزامات نقل و انتقال

اگر افراد در داخل شرکت و یا خارج از شرکت تصمیم به نقل و انتقال سهام شرکت را کردند به این نکته باید توجه کنند که همه افراد چه واگذار کننده سهام باشند یا دریافت کننده سهام، ملزم به پرداخت مالیات خود به ادارات مربوطه  می باشند .در ادامه شما را با مراحل نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بیشتر آشنا می کنیم :

 • صورتجلسه ای که باید توسط موسسه تنظیم شود.
 • همه واگذار کنندگان و دریافت کننده سهام باید به اداره امور مالیاتی که به عنوان ممیز مالیاتی شرکت عمل می کند ،باید مراجعه کنند .
 • مالیات نقل و انتقال سهام باید پرداخت شود وسپس گواهی پرداخت مالیات اخذ گردد .
 • گواهی نقل و انتقال از اداره مالیات دریافت شود .
 • بعد ازآنکه گواهی نقل و انتقال توسط اداره مالیات اخذ گردید ، مدارک که در زیر نامبرده می شود برای امور ثبتی نقل و انتقال لازم می باشد:

مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهام

مدارک زیر برای ثبت صورتجلسه نقل و انتقال باید تهیه شود:

 • کپی از روزنامه رسمی تاسیس شرکت سهامی خاص
 • مدارک شناسایی از همه سهامداران جدید و قدیم و بازرسین و مدیر عامل شرکت (شناسنامه و کارت هوشمند)
 • اصل گواهی نقل و انتقال سهام (صادره از اداره مالیات)
 • داشتن دفتر نقل و انتقال سهام در شرکت و دفتر نویسی  از نقل و انتقالات انجام گرفته.
 • اعلام آخرین تغییرات در سمت و اعضای شرکت .همچنین اعلام ریز سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت.
 • اگر جلسه سهامداران باحضور اکثریت شرکا برگزار شود باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی دعوت انتشار یابد .
 • ارائه اصل صورتجلسه ای که در آن نقل و انتقال سهام مورد موافقت و تصویب قرار گرفته است و کلیه افراد حقیقی و حقوقی آن را امضاء و مهر کرده اند.
 • اگر نقل و انتقال سهام شرکت با کمک وکیل انجام شده باشد اصل وکالتنامه وکیل  باید ارائه شود .

هزینه صورتجلسه نقل و انتقال

هزینه که جهت ثبت صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص محدود باید پرداخت شود شامل موارد زیر می باشد :

 • حق الوکاله وکیل صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص باید پرداخت شود .
 • صورتجلسه نقل و انتقال مربوط به شرکت سهامی خاص باید تنظیم و ارائه شود .
 • صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص بعد از تنظیم باید به سیستم وارد شود .
 • اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی باید ثبت شوند .
 • در مورد اتباع سایر کشور ها کد فراگیر آنها باید تنظیم و ثبت گردد.
 • در صورتی که در سایر شهر ها و شهر هایی به جز تهران هستید جهت نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص می توانید هزینه کمتری پرداخته کنید و نیاز به گرفتن وکیل ندارید.
 • در صورتی که  جلسه سهامداران با حضور حداکثر شرکاء برگزار شود باید آگهی دعوت در روزنامه کثیر الانتشار درج شود .

آگهی ثبتی نقل و انتقال

به دلیل اینکه نقل و انتقال سهام شرکت جز موارد داخلی شرکت می باشد آگهی ثبتی به شرکت داده نمی شود و فقط باید این رویداد در سامانه ثبت گردد.

اگر قصد نقل و انتقال سهام خود در شرکت ها سهامی را دارید پیشنهاد می کنیم از مشاوران ما در موسسه ثبت شرکت ایوبی راهنمایی بگیرید .

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت , مدارک لازم و نحوه تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

زمانی که می خواهید یک شرکت موفق داشته باشید قبل از هر چیز باید نامی خوب یرای رکت خود انتخاب کنید .انتخاب یک نام صحیح می تواند شرکت شما را در رسیدن به اوج موفقیت کمک نماید .نام شرکت باید نشان دهنده تجربه ،ارزش و وجه تمایز محصولات و خدمات شرکت مورد نظر باشد . اگر به هر دلیل در انتخاب نام شرکت موفق نبوده اید می توانید نسبت به تغییر نام شرکتتان اقدام کنید .

تغییر نام شرکت

دلایل تغییر نام شرکت

در ادامه به چند مورد از موارد تغییر نام شرکت اشاره می کنیم :

 • تغییر نام با توجه به سلیقه شخصی یا گروهی سهامداران
 • تغییر در تعداد سیلاب نام شرکت.
 • تغییر در نوع بازاریابی.
 • مشکلاتی که در نام سابق بوده فراموش شود و با نام جدید شروع به فعالیت کند.
 • عدم همخوانی نام شرکت با برند و علامت تجاری ثبت شده.

موقعی که تصمیم به تغییر نام شرکت را گرفته اید مواردی را باید در نظر بگیرید :از نام های تکراری و هم نام سایر شرکت ها خودداری کنیداگر قصد تغییر نام را دارید حتما کارتان را مطابق قانون انجام دهید .در صورت در نظر داشتن نام های لاتین برای تغییر اسم شرکت از نام های لاتینی استفاده کنید که قابلیت ثبت را داشته باشند.

نکته اساسی دیگر درباره موضوع تغییر نام  : با تغییر نام شرکت هیچ تغییری در ماهیت شرکت از جمله سال تاسیس , شماره ثبت و شناسه ملی شرکت به وجود نمی آید .زمانی که اقدام به تغییر نام شرکت را کردید باید به اداره مالیات و ارزش افزوده اعلام کرده و تا تغییر مورد نظر درسامانه طرح جامع مالیاتی این اداره به ثبت برسد.

مدارک لازم

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت شامل موارد زیر می باشد:

 • مدارک شناسایی مدیران و شرکاء یا سهامداران و بازرسین شرکت مورد نظر.
 • مدارک شناسایی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده)
 • پرینت صورتجلسه تغییر اسم شرکت در سربرگ شرکت.
 • مهر شرکت.

تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء یا سهامداران و یا اکثر شرکاء سهامداران در جلسه تعیین شده. هماهنگی های این تعیین جلسه را به موسسه ثبت شرکت ایوبی  بسپارید .

تعیین ۵ نام جدید جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها.

درصورتی که موضوع اساسنامه مجوزی باشد باید از مراجع ذی صلاح جهت تغییر نام  مجوز اخذ شود .

اگر در بین سهامداران ،شریک یا سهامدار حقوقی وجود داشته باشد تنظیم نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده لازم است .

در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت درروزنامه کثیر الانتشار باید به چاپ رسیده باشد

دقت داشته باشید که نام های پیشنهادی شما باید دارای حداقل ۳ سیلاب باشند و در صورتی می توان از نام های ۲ سیلابی هم استفاده نمود که تکراری نباشند .

هزینه تغییر نام

هزینه تغییر نام شرکت شامل موارد زیر می باشد :

 • هزینه حق الوکاله وکیل و حق الثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت یا موسسه.
 • تنظیم صورتجلسه ای جهت تغییر نام شرکت یا موسسه.
 • صورتجلسه تنظیم شده شرکت یا موسسه باید به سیستم وارد شوند.
 • صورتجلسه تغییر نام شرکت یا موسسه که باید در روزنامه رسمی و کثیر النتشار به چاپ برسد هزینه آن باید پرداخت شود .
 • اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی باید تنظیم وچاپ شوند.
 • برای اتباع سایر کشور ها کد فراگیر باید تنظیم و ثبت شود.
 • شرکت ها و موسسات غیر تجاری که در شهرستان ها هستند هزینه تغییر نام آنها به مراتب از تهران کمتر است و نیازی به گرفتن وکیل نیست .
 • اگر با حضور حداکثر شرکا تصمیم به تشکیل جلسه گرفتند باید درروزنامه کثیرالانتشار اعلام شود .

نکته: در صورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز بوسیله موکل انجام خواهد شد. ما در موسسه ثبت ناب در طی کردن این فرایند همراهیتان خواهیم کرد .

مدت زمان اعمال تغییر ات

طی ۵ الی ۱۵ روز کاری باید کلیه کارهای مربوط به تغییر نام شرکت یا موسسات غیر تجاری انجام شود.در این مورد قانونگذار هیچ گونه استثنایی را ذکر نکرده است و کلیه موسسات یا شرکت ها اعم از اینکه چه تعداد عضو داشته باشند یا مقدار سرمایه شان چقدر باشد یا تعداد شرکا و سهامدارانشان چقد باشد باید قانون را رعایت کرده و در مدت زمان تعیین شده همه کارهای مربوط به تغییر نام را انجام دهند .این مدت زمان از زمان تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه آغاز می شود.

اگر تصمیم دارید نام شرکت یا موسسه خود را تغییر دهید به شما توصیه می کنیم از موسسه ثبت ناب کمک بخواهید .در صورت تمایل می توانید از فرم زیر پرینت گرفته و تکمیل کنید و به همراه مدارک شناسایی اعضاء و شرکاء یا سهامداران و بازرسین برای موسسه ما ارسال کنید تا موسسه ثبت شرکت در کمترین زمان تغییر اسم شرکت یا موسسه غیر تجاری شما را انجام دهد .

همچنین اگر قصد دارید محل شرکت و موسسه غیر تجاری خود را تغییر دهید می توانید از موسسه ثبت شرکت ایوبی کمک بگیرید.

تغییر موضوع شرکت , هزینه ثبت تغییر موضوع شرکت

ثبت تغییر موضوع شرکتها

تعیین موضوع شرکت یکی از گام های اصلی برای ثبت شرکت است. موضوع شرکت با مشورت بین سهامداران و شرکای شرکت تعیین می شود. تعیین موضوع شرکت بسیار حائز اهمیت است ، چراکه موضوع یک شرکت نشان دهنده ی هویت آن شرکت است. در واقع موضوع شرکت، زمینه ی فعالیت شرکت را مشخص می کند.  یا به بیان دیگر موضوع شرکت، چیزی است که شرکت برای انجام آن امر تاسیس شده است. در زمان ثبت شرکت موضوع شرکت در یکی از بندهای اساسنامه(اصولاً بند ۲ یا ۳ اساسنامه)   ذکر شده است. ممکن است بعد از ثبت شرکت، شرکت زمینه ی فعالیت خود را تغییر دهد، در اینجاست که تغییر موضوع  اهمیت پیدا می کند.

تعیین موضوع شرکت مزیت هایی دارد و مانع از صرف سرمایه های اضافی برای شرکت می شود و مدیران اجرایی تنها ر چهارپوب موضوع شرکت سرمایه گذاری کرده و تلاش می کنند.تصمیم برای تغییر موضوع شرکت ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. ما در این مقاله قصد داریم شما را در زمینه ی تغییر موضوع راهنمایی کنیم و اطلاعاتی در رابطه بامدارک لازم برای تغییر موضوع و هزینه ی مورد نیاز برای تغییر موضوع  در اختیار شما قرار دهیم.

تغییر موضوع شرکت

راهنمای نحوه تغییر موضوع شرکت

از آنجایی که موضوع شرکت با مشورت میان شرکا، بازرسان، سهامداران و اعضای هیئت مدیره تعیین می شود. تغییر موضوع نیز با مشورت میان این اعضا صورت می گیرد، برای این منظور شرکا، بازرسان، سهامداران و اعضای هیئت مدیره  یک مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می دهند و در آنجا در مورد تغییر موضوع  بررسی های لازم را انجام داده و در این رابطه تصمیم گیری می کنند و نتیجه را در قالب صورتجلسه ای تنظیم می کنند، این صورت جلسه بایستی توسط مهر و امضای شرکا، بازرسان، سهامداران و اعضای هیئت مدیره تایید شود.

لازم به ذکر است که تصمیم گیری در مورد تغییر موضوع در صورتی که در اساسنامه قید شود بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. مجمع عمومی فوق العاده جمعی از سهامداران شرکت های سهامی خاص است که برای انجام یکسری تغییرات اساسی دور هم جمع می شوند. تغییرات اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال و تسویه بر عهده ی این مجمع می باشد.

تغییر موضوع در انواع شرکت ها

همانگونه که قبلا در مقالات اشاره کردیم شرکت ها انواع مختلفی دارند و تغییر موضوع می تواند در شرکت های زیر انجام شود:

 • تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص
 • تغییر موضوع در شرکت با مسئولیت محدود
 • تغییر موضوع در موسسه غیر تجاری

مدارک مورد نیاز تغییر موضوع

برای تغییرات موضوع شرکت شما بایستی یکسری مدارکی را آماده کرده و به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهید .مدارک مورد نیاز برای تغییر موضوع بر طبق اساسنامه عبارتند از:

 • ارائه مدارک شناسایی شرکاء یا سهامداران و بازرسین ومدیران شرکت  اعم از شناسنامه،کارت ملی و ….
 • ارائه مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده).
 • ارائه سربرگ شرکت به منظور پرینت صورتجلسه تغییر موضوع.
 • مهر شرکت.
 • ارائه کپی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود.
 • تعیین موضوع جدید برای انجام فعالیت شرکت.
 • در صورتی که تغییر موضوع  نیاز به مجوز داشته باشد، بایستی از مراجع ذی صلاح مجوز اخذ شود.
 • شما با هماهنگی توسط شرکت ثبت نام می توانید زمان جلسه را تعیین کرده و از حضور شرکاء یا سهامداران و یا اکثر شرکاء سهامداران در جلسه دعوت به عمل آورید.
 • چناچه یکی از شرکاء یا سهامدارن حقوقی باشد، ارائه نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده ضروری است.  (این نامه توسط موسسه تنظیم می شود.)
 • ارائه ی یک نسخه از آگهی روزنامه رسمی
 • اگر جلسه ی برگزار شده با حضور اکثریت همراه باشد ، بایستی یک نسخه از آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار ارائه شود. ( این آگهی توسط موسسه تنظیم می شود).

هزینه تغییر موضوع

تغییر موضوع شرکت به دلیل تشکیل صورتجلسه مسلما یکسری هزینه هایی را خواهد داشت. هزینه های مورد نیاز برای ثبت صورتجلسه تغییر موضوع  یا موسسه غیر تجاری عبارتند از:

 • صورتجلسه برای تغییر موضوع  یا موسسه توسط یک وکیل یا نماینده تنظیم و ثبت می شود و هزینه ای برای حق الوکاله وکیل و حق الثبت پرداخت می شود.
 • به منظور تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع مربوط به شرکت یا موسسه هزینه ای باید پرداخت.
 • صورتجلسه تنظیم شده شرکت یا موسسه  باید به سامانه ثبت شرکت ها وارد شود که هزینه ای برای ورود سیستمی صورتجلسه اخذ می شود.
 • برای چاپ صورتجلسه تغییرات موضوع شرکت یا موسسه در روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار هزینه پرداخت می شود.
 • در صورتی که شرکت اشخاص حقوقی دارد برای تنظیم و ثبت شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی خود هزینه دارد.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • هزینه تغییر موضوع در شرکت ها و موسسات غیر تجاری در تهران در مقایسه با شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران بیشتر است. چرا که در آن ها نیازی به وجود وکیل نیست و هزینه ی حق الوکاله نخواهند داشت.
 • در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء برای چاپ آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار هزینه ای پرداخت می شود.

نکته:  اگر تغییر موضوع  مجوزی باشد در این صورت بر طبق اساسنامه اخذ مجوز باید توسط  وکیل انجام شود که موسسه حقوقی ثبت ایوبی شما را در این زمینه راهنمایی خواهد کرد.

زمان مورد نیاز برای اعمال تغییر موضوع

صرف نظر از اینکه شرکت چند نفر عضو دارد، میزان سرمایه اش چقدر اس و چه تعداد شریک یا سهامدار دارد برای تغییر موضوع در شرکت ۵ الی ۱۵ روز زمان نیاز است. این مدت زمان برای تکمیل و تحویل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده می باشد. شرکت موسسه ثبت شرکت ایوبی می تواند شما را در مورد تغییر موضوعی شرکت راهنمایی کند تا شما به راحتی و بدون برخورد به مشکل این کار را انجام دهید. برای این کار شما می توانید فرم مربوط به تغییرات موضوع شرکت ها در سایت شرکت ثبت ناب را دانلود کرده و آن را به همراه کلیه مدارک هویتی اعضای شرکت توسط اعضاء و شرکاء یا سهامداران و بازرسین برای اداره ثبت در فایلی ضمیمه کرده یا ایمیل بزنید.

موسسه ثبت شرکت ایوبی آماده راهنمایی و کمک به شما در زمینه ی تغییر و تعیین موضوع شرکت و موسسه غیر تجاری است.

انحلال شرکت

انحلال شرکت , مدارک و مراحل ثبت انحلال شرکت

چگونگی انحلال شرکت

انحلال شرکت ها یا موسسات غیر تجاری زمانی اتفاق می افتد که دوره فعالیت در نظر گرفته شده آن شرکت به پایان رسیده باشد .پس از به پایان رسیدن همکاری ها ،در انحلال شرکت مهم ترین مسئله ای که پیش می آید در مورد چگونگی تقسیم دارائی و سرمایه موجود در شرکت می باشد .طبق اصول حسابداری قبل از تقسیم هر مال و دارائی باید توجه داشت که اگر از شرکت و موسسه مورد نظر، فردی طلبکار بود باید ابتدا طلب فرد وصول شود و هیچ طلبکاری باقی نماند .در آخر دارائی باقی مانده طبق آنچه در اساس نامه شرکت آمده است بین  سهامداران تقسیم می شود .

همانطور که گفته شد زمانی که موقع انحلال شرکت فرا می رسد ابتدا باید تمامی بدهی و قروض شرکت پرداخت شود و پس از تسویه کامل بقیه دارایی های منقول و غیر منقول ( دارائی های نقدی و غیر نقدی )  شرکت میان سهامداران و ذی نفعان شرکت تقسیم و شود.

انحلال شرکت

انواع بدهی های شرکت

انواع بدهی های شرکت را می توان به شرح زیر نوشت:

 • بدهی های مالیاتی به سازمان دارایی و مالیات
 • بدهی کارمندان وحقوق معوقه آنان
 • بدهی در قبال امور بیمه ای

صورتجلسه انحلال

از زمانی که جهت صورتجلسه  انحلال شرکت، جلسه سهامداران برگزار می شود ۳ روز فرصت می باشد تا به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده شود .اگر در این ۳ روز به اداره ثبت اعلام نشود صورتجلسه انحلال رد می شود. برای بررسی های بدهی های شرکت بهتر است از افراد متخصص این زمینه استفاده شود .

این فرد متخصص که مدیر تصفیه شرکت نامیده می شود و توسط اعضای هیئت مدیره تعیین می گردد.و وظیفه او بررسی بدهی های شرکت می باشد . از زمانی که شرکت انحلال می شود به مدت یک ۱ سال زمان داده می شود تا مدیر تصفیه شرکت بدهی های شرکت را پرداخت نماید .اگر در طی این مدت مدیر تصفیه نتواند همه بدهی ها را تصفیه کند بایدبه صورت کتبی درخواست بدهد زمان تعیین شده تمدید شود . در برخی مواقع بدلیل طولانی شدن مدت زمان بررسی حساب ها ،سهامداران شرکت تصمیم می گیرند  تا مدت زمان خدمت مدیر افزایش دهندتا وی بتواند گزارش و پرداخت های خود را تکمیل کند.

زمانی که شرکت انحلال یافت ،مدارک انحلال شرکت به اداره ثبت شرکت ها فرستاده می شود .این مدارک و اوراق انحلال به مدت ۱۰ سال در این اداره بایگانی شده و نگهداری می شود .

انواع انحلال شرکت

تمامی شرکت ها اعم از  شرکت های سهامی خاص , مسئولیت محدود , نسبی , تضامنی , موسسات غیر تجاری  می توانند دچار  انحلال شوند .در ادامه به چند مورد از دلایل انحلال شرکت ها پرداخته می شود :

انحلال اجباری شرکت

زمانی که شرکتی ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می گردد به این نوع از انحلال انحلال اجباری گفته می شود .این تنها موردی از انحلال است که برای آن حکم دادگاه نیاز نمی باشد ..بلافاصله بعد از حکم ورشکستگی شرکت می توان به انحلال شرکت اقدام نمود .طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت بلافاصله بعد از اعلام ورشکستگی ،مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل  می شود و سرمایه شرکت یکسان سازی می شود .

 • موضوع شرکت : موضوع شرکت دومین دلیل  برای انحلال شرکتها می باشد. در مواقعی تشکیل شرکت بدلیل انجام موضوعی می باشد .زمانی که شرکت به هدف از پیش تعیین شده خود رسید  یا رسیدن به هدفش غیر ممکن شد ،اعضای هیئت مدیره می توانند رای به انحلال شرکت بدهند .
 • زمان شرکت : مورد دیگر از موارد انحلال مربوط به مدت زمان معینی است که جهت فعالیت شرکت در زمان تاسیس درنظر گرفته می شود .اگر این مدت زمان قبل از پایان آن تمدید نشود شرکت منحل می شود و به این روش انحلال زمان شرکت می گویند.
 • حکم دادگاه : در زمانی که دادگاه حکم به انحلال شرکت بدهد نیز باید نسبت به انحلال شرکت اقدام نمود .
 • فوت یکی از شرکاء : اگر در زمان تاسیس شرکت در اساسنامه آورده شده باشد که در صورت فوت یکی از شرکا شرکت باید منحل شود ،عمل به آن ضرورت دارد.

انحلال اختیاری شرکت

انحلال شرکت به صورت اختیاری در دو صورت اتفاق می افتد :

 1. تصمیم شرکاء : اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت است ،تصمیم به منحل کردن شرکت را بگیرند نوعی از انحلال اختیاری شرکت می باشد .
 2. رای صاحبان سهام : در مواردی نیز در مجامع عمومی صاحبان سهام رای به انحلال شرکت می دهند .البته دلایل زیادی برای این نوع از انحلال وجود دارد.

مدارک مورد نیاز

اگر به هر دلیلی تصمیم بر حذف شرکت یا موسسه غیر تجاری را دارید می توانید مدارک زیر را به موسسه ثبت شرکت ایوبی ارائه داده و در انجام این کار مهم از موسسه ما کمک بخواهید :

 • تعیین زمان جلسه ایبا حضور کلیه سهامداران و یا شرکاء و بازرسین.
 • وکالتنامه شخص حقوقی از سهامداران در صورت غیاب شخص حقوقی
 • الزام به وجود سربرگ شرکت در جلسه.
 • مدارک شناسایی سهامداران شرکاء و بازرسین شرکت (شناسنامه و کارت ملی یا کارت هوشمند)
 • مدارک شناسایی شرکت مورد نظر (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – روزنامه رسمی تاسیس – روزنامه رسمی آخرین تغییرات و میزان سهام و سرمایه سهامداران و شرکاء)
 • وجود مهر شرکت مورد نظر در جلسه.
 • امضاء وکالتنامه وکیل در صورت احتیاج به وکیل.
 • مدارک هویتی مدیر تصویه و کد پستی محل تصویه شرکت.